selambakimmerkezi.com

Tıbbi Takip Hizmetleri

Kurumumuzda 7/24 tıbbi takip ve koordinasyon, her yaşlıya uygulanan rutin bir hizmetimizdir.

 • 24 saat hemşire takibi ve profesyonel bakım personeli
 • Kendi alanında uzman doktor vizitleri
 • Hastanın düzenli kontrolü ve takibi
 • Gerekli tedavi ve ilaç uygulamaları
 • Konsültasyon
 • Akut ve kronik hastalıkların takibi ve bakımı
 • Tıbbı danışmanlık ve koordinasyon
 • İlaç takibi
 • Enjeksiyon
 • Kan alma
 • Trakeostomili, PEG’li (Mideden tüple beslenen hastalar) ve NG’li (Burundan sonda ile beslenen hastalar) hasta takibi
 • Serum uygulamaları
 • Devamlı nazal oksijen takibi gerektiren hastalar
 • Sonda ve katater uygulamaları
 • Yatak yaralarının oluşmasını önlemek, pansuman ve yara bakımı
 • Ostomi (Kolostomi-ileostomi) bakımı
 • Günlük yaşam becerilerinin desteklenmesi
 • Öz bakım desteği
 • Günlük vital takibi (nabız, tansiyon, solunum, ateş, şeker vb.)
 • Beslenme ve sıvı takibi desteği
 • Palyatif bakım (Bağımlı hastaların takibi)
 • Her hastaya rutin günlük mobilizasyon uygulamaları
 • Anlaşmalı kurumlarımızda konuklarımıza özel sağlık hizmetleri